Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
opc_loader

Honden Ovulatie Detector

375,00
x

Honden Ovulatie Detector

Geeft tot op een paar uur het exacte moment aan om de teef te dekken door middel van een meting die direct beschikbaar is. 
 
Toepassing
Als een teef loops is, vormt zich een aanzienlijke hoeveelheid slijm in de baarmoederhals, wat chemische en hormonale veranderingen ondergaat onder invloed van de eierstokken. Dit resulteert in een opvallende verandering in de elektrische weerstand van het slijm, gedurende de loopsheid. Deze verandering wordt gemeten door de sonde in de vagina in te brengen en de meting direct af te lezen op het LCD scherm. Metingen moeten genomen worden van het begin tot het einde van de loopsheid.
Het is van essentieel belang om de exacte ovulatie te detecteren, om te bepalen wanneer het de optimale tijd is om te dekken. Hetzij dag 7, 9, 16, 21, 26 of zelfs later is. Dat teven “klaar” zijn om te dekken op dag 11 of 12 is tegenwoordig uitzonderlijk. 
 
Voordelen
Bloedtesten worden onnodig
Ook andere hoge dierenartskosten worden bespaard
Geen weggegooid dekgeld
(Minder ervaren) fokkers en honden worden fouten en stress bespaard
 
Interpretatie van de meting
De waarde van de metingen zullen veranderen gedurende de loopsheid. De metingen zullen continu omhoog gaan en het maximum bereiken wanneer het hormoon vrijkomt, dat een eisprong teweeg brengt. De beste tijd om een teef te dekken is bepaald op 24 uur na de hoogst gemeten waarde. 
 
Inhoud verpakking
Ovulatie detector
Plastiek draag- en opbergdoos
Instructieboekje en garantiebewijs
2 jaar garantie
 
Beschrijving
De elektrische detector bestaat uit een meetsonde, een polypropyleen huls met LCD scherm waar de metingen worden genomen en een handvat met een aan/uit knop. 
De 9V batterij zit in het handvat.
Twee parallelle ringen (elektrodes) zitten bovenaan de sonde. Deze meten de elektrische weerstand van het vaginaal slijm dat zich in de schede bevindt.
De hoogte van elektriciteit dat door deze elektrodes gaat als het elektrisch veld dat wordt gecreëerd, is absoluut ongevaarlijk voor mens en dier.
 
Belangrijk
We raden aan je detector niet uit te lenen aan collega fokkers om zo de kans op overdraagbare besmettelijke ziekten uit te sluiten.
Bewaar je detector in droge condities op kamertemperatuur
Volg de ontsmettingsinstructies nauw op
Was de detector met lauw water - gebruik geen heet water
Vuil en huidvet op de elektrodes kunnen valse metingen (te hoog) geven, urine of zoutoplossingen op de elektrodes veroorzaken lagere metingen.
Metingen moeten altijd op dezelfde manier en in dezelfde positie in de vagina uitgevoerd worden. Dit leidt tot betrouwbare resultaten.
We raden aan metingen te doen in de baarmoederhals
 
 
Gebruik
De aan/uit knop moet ingedrukt blijven als metingen uitgevoerd worden. Het toestel zet zich automatisch uit als U de knop loslaat om de batterij te sparen. 
Als men de knop "aan" zet in de open lucht zal hij zich binnen de 1,5 tot 2 seconden stabiliseren. Terwijl dit gebeurt zult U een lukraak nummer of nummers op het scherm zien, gevolgd door de nummers, "1  0", wat betekend dat het toestel werkt maar dat er geen metingen gebeuren.
In gebruik, na inbrenging van de sonde, moet de knop ingedrukt worden en zal de meting na een paar seconden stabiliseren en af te lezen zijn op het scherm.
De laagste waarde dat word aangegeven is 10, het maximum is 1990. Wanneer het maximum overschreden wordt, verschijnt op het scherm, "1  0", wat buiten bereik betekent. 
Voor gebruik, verzeker u dat de elektrodes zuiver zijn. Besmetting met huidvet door het vastpakken of inspectie kunnen de metingen beïnvloeden.
 
Aan de slag met de meting
Alvorens een meting te doen volg eerst deze stappen:
1.Kijk de elektrische werking in open lucht na om zeker te zijn dat de batterij werkt( op het scherm verschijnen de nummers "1 0").
2.Neem een ontsmettingsmiddel om de sonde te desinfecteren zoals beschreven in rubriek ontsmetten.
3.Maak de vulva proper indien vuil.
 
Een meting doen
Om de handeling makkelijker te maken (zeker bij kleine rassen) is het aan te raden om de teef op een tafel te plaatsen.
Breng de sonde in
Druk op de "aan/uit" knop en houd hem een paar seconden ingedrukt tot de waarde stabiliseert. Na de waarde opgeschreven te hebben laat de knop los. U kunt een paar metingen doen tijdens 1 inbrenging. 
De sonde inbrengen en een meting doen
Spreid de vulva voorzichtig om de sonde makkelijker in te brengen en breng de sonde ongeveer 8 cm in, rekening houdend met de grootte en type van het ras, tot een weerstand word gevoeld ter hoogte van de baarmoederhals. 
Het is niet abnormaal dat er teven zijn die een volledige opening hebben en dat er geen weerstand is. Dit gebied, juist voor de baarmoederhals bevat de hoogste concentratie aan vaginaal slijm, wat de detector nodig heeft om een meting te kunnen doen.
 
Opmerking
Bij grote rassen kan het mogelijk zijn dat men de sonde verder moet inbrengen om goede metingen te bekomen. Het is van belang om de sonde in de juiste hoek in te brengen. Dit varieert van teef tot teef maar ligt meestal tussen de 25 en 45°. Deze hoek varieert van ras tot ras, type tot type en het is niet abnormaal dat de hoek veel steiler is, tot zelfs verticaal. Door de sonde in de juiste hoek in te brengen zal het eenvoudig, veilig en makkelijk gaan zonder ongemak voor de teef.
Bekijk de film en afbeelding hierboven wat de "hoek" van de schede laat zien en de noodzaak de sonde in dezelfde hoek in te brengen om het eenvoudig en makkelijke te laten verlopen, zonder ongemak voor de teef en om constante metingen te bekomen.
Eens de sonde voldoende diep is ingebracht, draai het hele toestel 360° (volle rotatie), zodat de elektrodes volledig in contact komen met het vaginaal slijm.
Geef de ovulatie detector even de tijd om de lichaamstemperatuur van de teef aan te nemen, om zeker te zijn van een accurate en constante meting, zonder de sonde terug te trekken, op de knop drukken en een paar metingen nemen in verschillende posities.
Het is uiterst belangrijk dat vóór iedere meting men het toestel 360° ronddraait om vers slijm op de sonde te krijgen. Op deze manier bekomt men accurate en constante waarden en worden valse metingen, waar de sonde het slijm niet goed heeft opgenomen uitgesloten.
 
Opmerking
Eens men het meten onder de knie heeft moet men deze methode constant gebruiken voor iedere meting. Dit wil zeggen: dezelfde lengte van de sonde inbrengen en de metingen doen op dezelfde plaats in de vagina.
Als men dit niet doet kan men variabele en niet constante metingen bekomen.
Het is niet abnormaal dat bij sommige teven 2 verschillende sets van metingen voorkomen als men 's ochtends en 's avonds meet. Niettemin zult u zien dat de progressie tussen de metingen 's ochtends en 's avonds evenredig stijgen, ongeacht de waarden die gemeten worden.
 
Ontsmetten
Vóór en na iedere meting moet de ovulatie detector ontsmet worden. Het nauwkeurig en grondig schoonmaken en ontsmetten van het toestel is het belangrijkste. Wij raden u aan om de sonde schoon te maken met gaas of keukenrol om slijm, uitwerpselen, urine of haar te verwijderen, zeker rond de elektroden. Daarna is het het beste om de sonde onder stormend water te houden en tenslotte de sonde onder te dompelen in een desinfecterend middel. 
Gebruik het desinfecterend middel altijd in de concentratie zoals word voorgeschreven door de producent, zo niet kan het irritatie geven aan de vagina. Door de sonde droog te wrijven vóór gebruik voorkomt men eveneens irritatie. Hibuscrub word aangeraden, evenals Dettol, dan mag de verdunning niet meer dan 1% zijn.
De ontsmetting moet direct voor en na gebruik van de ovulatie detector gedaan worden.
 
Opmerking
Draminski wil U erop wijzen hoe belangrijk het is om je detector hygiënisch te houden. 
Slordigheid betreffende steriliteit of ongepast gebruik kan leiden tot baarmoederontsteking. 
Was, ontsmet, en vervolgens droog je ovulatiedetector na ieder gebruik.
 
Nieuwe gebruikers
Voor nieuwe gebruikers echte metingen te gaan doen raden we aan:
1. Neem een paar metingen op loopse teven
2. Neem een paar metingen op niet loopse teven
Het verschil in de metingen tussen stap 1 en 2 zullen u als nieuwe gebruiker vertrouwd maken met de toestelfuncties en de verschillen tussen verschillende teven.
 
Een andere test om de functie van de ovulatie detector te testen is:
Plaats de sonde in een glas met zuiver water en meet. Deze meting zal ofwel heel hoog of zelfs buiten bereik zijn. Dit is dat de resistentie van water meestal heel hoog is.
In de praktijk komt het weinig voor daar de resistentie van het vaginaal slijm veel lager ligt dan het maximaal meetbereik van het toestel.
Voeg nu een beetje zout aan het water toe en roer het goed door. Steek de sonde er weer in en meet. Het resultaat is nu veel lager daar het zout de resistentie verlaagede (minder resistentie = lagere meting).
Door nog meer zout toe te voegen zal de waarde verder dalen. Dit simpele experiment illustreert hoe het toestel werkt alsook de abnormale daling wanneer urine geïntroduceerd word aan de elektrodes. Urine bevat zout.
 
 
Interpretatie van de resultaten
In de praktijk zijn er vaak variaties van de normale curve en verschillen de piekwaarden bij ieder dier. 
Dus deze normale grafiek kan aangepast moeten worden voor iedere fokker en voor iedere teef.
Sommige teven halen een piek van 400 en anderen 600, 700 of zelfs boven de 1000.
Belangrijk om te onthouden is dat niet de waarde belangrijk is maar de curve.
 
Wij raden interpretatie van de waarden zo aan
Is de waarde tussen de 100 en 200 dan hoef je niet dagelijks te meten.
Wanneer de waarden boven de 200 stijgen is het raadzaam dagelijks te meten. Soms houd deze waarde een paar dagen aan en gaat dan verder stijgen.
Wanneer dit gebeurd is het raadzaam meerdere malen per dag (2, 3 of 4 keer) te meten om het precieze moment van ovulatie te bepalen.
Men kan meten rond het ontbijt, het middageten, vroege avond en 's avonds. Dit is zeer belangrijk bij teven die vroeg ovuleren in hun loopsheid of die maar een zeer korte tijd een reu accepteren.
Zoals men kan zien op de grafiek is het zeer belangrijk om de piekmeting te registreren en de daaropvolgende daling.
Dag 1 (en ten laatste dag 2) NA de piekmeting is de ideale tijd om te dekken. 
We raden aan om ook de "valse piek" te noteren die vóór de echte piek komt. Het is makkelijk te herkennen daar de waarden veel lager liggen en gebeurd meestal rond dag 3 tot 5.
 
Typische metingen gedurende de loopsheid
In de praktijk kunnen verschillen voorkomen in de curve, zelfs tussen verschillende rassen en teven.
Bij de grafiek hierboven kan de piek meer dan 800 zijn(zoals op de grafiek aangeduid). Daarom moet iedere teef als een individu beschouwd worden. Het is het profiel dat bepaald moet worden en niet zozeer hoe hoog de waarden gaan.
 
Voorbeelden van niet typische metingen:
 
 
Bij deze grafiek ziet met een piek van 900 op dag tien, daarna een daling en dan terug een stijging naar 1000. Daarna de definitieve daling. Deze teef moest gedekt worden na de piek van 1000.
 
Hier deed de teef haar piek al op dag 7 en werd ook gedekt volgens de grafiek.
 
 

Frequente vragen en antwoorden:

V. Hoe werkt het? Is het door middel van temperatuur?
A. Nee, het meet de elektrische weerstand van het vaginaal slijm dicht bij de baarmoederhals.
 
V. Hoe accuraat is het?
A. Zeer accuraat en constant bij correct gebruik.
 
V. Kan het mijn teef pijn doen?
A. Nee of je moet hardhandig en niet voorzichtig te werk gaaan. Vergelijk de sonde( lengte en diameter) met de penis van een reu(zelfs bij zeer kleine rassen). Het is ongeveer 12,5 cm lenag en heeft een kleinere diameter dan een potlood.
 
V. Werkt het echt?
A. Ja het werkt fantastisch en we hebben fokker die nu nest hebben van goede grootte waarbij ze voordien zelfs tot geen dekking kwamen.
 
V. Ik krijg de sonde er maar 2,5 cm in
A. Dit is omdat de graad waarmee je de sonde inbrengt niet juist is en je probeerd de sonde parallel met de ruggegraat in te brengen inplaats van de schede te volgen. Beeld je de graad in van de dekreu die van onderin penitreert, ongeveer 25 to 45°. Bij sommige teven is de graad van de schede heel steil, soms zelfs verticaal.
Soms in het begin van de loopsehid zijn sommige teven een beetje droog. Maak de sonde een beetje nat met water, open de vulva voorzicht met de vinger en dus voorzichtig de sonde in de vulva. Als de teef sametrekt, houd he apparaat ter plaatse en duw niet verder tot de teef zich ontspant. Eens dat gebeurd dus voorzichtig verder en de sonde glijk dan makkelijk in de schede. Gebruik geen Gel of vasiline want die kunnen effect hebben op de metingen.
 
V. Al mijn metingen zijn laag( nooit meer dan 150 tot 200). Waarom?
A. Meestal is het omdat de sonde niet diep genoeg ingebracht word. (Bv.juist maar tot in de vulva) en niet het slijm raakt wat de ovulatie detector nodig heeft om metingen uit te voeren. Ook het zout van de urine kan involed hebben op de metingen. OF, je teef is niet LOOPS!!
 
V. Hoe weet men wanneer de sonde op de juiste plaats is?
A. De sonde moet ingebracht worden zover tot men een kleine weerstand voelt wat betekent dat de sonde de nek van de cervix bereikt heeft. Dit is ongeveer 3/5 van de lengte van de sonde(Bv.7,5 cm in de teef, de rest buiten de teef). Daar zit de sondekop op de plaats die het meeste slijm bevat en daarom de meest accurte en constante metingen geeft. De positie wordt lichtjes aangepast aan de grootte van de teef. Ook zijn er teven die al een volledige ontsluiting en weinig weerstand hebben, niettemin blijft de 3/5 regel gelden.
 
V. Hoe vaaak moeten metingen gebeuren?
A. Het beste is dagelijk en rond hetzelfde tijdstip. Eens de waarden beginnen te stijgen is het verstandig om 2, 3 of 4 keer per dag metingen te doen om het perfecte piekmoment en de perfecte tijd om te dekken te bepalen.
 
V. Hoe lang moet de sonde in de teef blijven?
A. Breng de sonde in en laat hem de lichaamstemperatuur van de teef aannemen, wat normaal enkele seconden duurt. Nadat de metinge nzich stabiliseren, wat weer maar een paar seconden duurt, kun je metingen doen en de sonde weer verwijderen. Vergeet niet de waarde op te schrijven.
 
V. Hoe snel stabiliseren de waarden op het scherm?
A. het duurt ongeveer 2 tot 3 seconden
 
V. Uit wat is de sonde gemaakt en kan het makkelijk breken?
A. De sonde is uit een speciaal hoogwaardig plyamide plastiek gemaakt wat niet poreus, zeer duurzaaam en lang meegaat en is gecertificeerd door de voedingsindustrie.
 
V. Ik krijg lukrake hoge metingen. Waarom?
A. Meestal is het omdat de sonde tever ingebracht is( de hele lengte zit in het lichaam), dus gaat de sonde voorbij de cervix en voorbij het vaginaal slijm.
 
V. Hoe het verschil weten tussen de valse en echte piek.
A. De valse piek kan een kleine verhoging/verlaging of zelfs een hoge maar ongeacht de waarde, de valse piek gebeurd meestal tussen dag 3 en 5 van de loopsheid.
 
V. Wat moet de maximum piekmeting zijn?
A. Sommige peikmetinge bij teven zijn 400, bij anderen 600, 750 of zelfs 1000 en meer. Het belangrikste om te onthouden is dat je op zoek bent naar de piekmeting en de daaropvolgende daling en niet zozeer naar een bepaalde waarde.
 
V. Mijn teef heeft de piek van 600 niet bereikt. Ik wachte voor de warde en heb de ovulatie gemist.
A. De gebruiksaanwijzing zegt je dat de piek hoger of lager kan liggen dan het voorbeeld dat getoond word. Zoek naar de daling na de piekmeting.
 
V. Mijn teef vloeit nog steeds rood maar de ovulatiedetector zegt me te dekken.
A. Vertouw de ovulatiedetector. Hij zegt je wat er werkelijk hormonaal gebeurd ten opzichte van het visuele.
 
V. De tijd om te dekken? Vroeg/ tussenin of laat?
A. De makers verklaren dat de bste tijd om te dekken binnen de 24 uur na de piekmeting is en ten laatste 48 uur.
 
V. Moet de batterij uit het toestel genomen worden als men het niet gebruikt?
A. Nee, alleen om hem te vervangen.
 
V. Hoe kun je de ovulatiedetector roteren als je de knop indrukt?
A. Je roteert eerst de ovulatiedetector en na een paar volle rotaties druk je de knop in.
 
V. Hoe maak je het toestel schoon?
A. Met een goed ontwsmettingsmiddel zoals hibiscrub, dettol(verdund) schoonvegen, naspoelen met water, drogen en opbergen.
 
V. Vinden teven het lastig?
A. Iedere teef is anders en sommige teven aanvaarde het meteen, anderen zijn een beetje verward en ongerust. Ongeveer dezelfde reactie als naar een dekreu voor de eerste keer. Het enige probleem is als je de sonde in de verkeerde graad inbrengt .
 
V. Kun je het toestel gebruike nop teven die niet loops zijn?
A. Ja, maar je zult zien dat de vulva te droog is en zo de sonde niet makkelijk in te brengen is.
 
V. Wat gebeurd er met de metinge eens de teef ovuleerd?
A. Het figuur laat zien wanneer het hormoon vrijkomt dat de ovulatie tweegbrengt. Daarna gaan de waarden geleidelijk naar omlaag op een korte tijd om uiteindelijk een waarde te krijgen dat egaal blijft.
 
V. Kan een teef door haar loopsheid gaan zonder te ovuleren?
A. Sommige teven gaan zogezegd door een normale loopsheid en vertonen tekenen zoals bloedverlies, opzwellen etc. maar hebben blijkbaar toch niet een "normale" loopsheid. De waarden blijven vaak tussen de 200 en 250.
 
V. Hoe weet ik wanneer mijn teef haar piek bereikt heeft?
A. Door regelmatig metingen en de waarde 2, 3 to 4 keer per dag omhoog gaan tot op het moment dat ze 2, 3 to 4 keer constant blijft.
 
V. Hoe weet ik dat de batterij moet vervangen worden?
A. Op het scherm verschijnt: "lo bat".
 
V. Kan ik dit alleen doen?
A. Ja, maar zoals bij een dekking is een tweede persoon om de teef stil te houden makkelijk en verzekerd je dat de meting kalm en standvastig gebeurd.
 
V. Hoe lang loopt de garantie
A. 2 jaar
 
V. Kan het ook op andere dieren gebruikt worden zoals schapen, varkens, paarden, geiten en rundvee?
A. Ja maar alternatieve detectors met relevante sondes worden voor deze dieren gemaakt
 
V. Hoe lang gaat het toestel mee?
A. Moeilijk te zeggen maar bij voorzichtig gebruik, eventueel levenslang.
Honden Ovulatie Detector heeft nog geen reviews. Deel uw ervaringen hierover door op Schrijf waardering te klikken.

Aanbevolen artikelen: Honden Ovulatie Detector

Alternatieve artikelen: Honden Ovulatie Detector